Portals de somni modernista.

CASA DE JOSEP BATLLES (1904)
Casa Batlles. Carrer Paris 202. Barcelona
Arquitecte d'ambdós cases: Francesc Ferriol i Carreras.
Entrada 
"Timbres i audios" de l'època.
Teginat amb un treball exquisit.
Façana
-----------oo0oo----------
CASA DE TERESA VALLHONRAT
Casa Teresa Vallhonrat, carrer Paris, 204. Barcelona
Plena decoració a l'entrada principal.
Fanals a banda i banda.
Entrada i portalada
Façana
-----oo0oo----
CASA MARTI LLORENÇ (1910)
 
Carrer Valencia 213. Barcelona
Arquitecte: Antoni Alabern Pomar.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...