El Mas Noguera o Cal Gallifa

Carretera vella de Manresa a Rajadell. Monistrolet. Bages.

El poderós conjunt, emergent entre la vegetació.

Aquest edifici es obra dels arquitectes Ignasi Oms i Ponsa i Marcel-li Coquillat i Llofriu. La construcció, feta en dues fases, data de 1898-1901 i 1914-1915.
Es interessant la seva posició en el territori, les dimensions de la finca i els elements que forma-ven el conjunt inicial. El passeig arbrat que hi accedeix comença on origináriament hi havia la casa del guarda, amb camps de conreu a banda i banda, i la casa i l'església queden enlairades sobre un altiplá vorejat per un mur de contenció atalussat, amb miradors de baranes de ferro forjat en punts determinats.
La casa del guarda presenta unes facanes artísticament executades que combinen la cerámica vermella, verda i blanca i el revestiment continu.
El mas original es una construcció del s. XVI que per endeutaments de la familia Noguera va pasar a mans del Capítol de la Seu de Manresa, que l'any 1862 el va vendre a l'industrial Francesc Gallifa i Parera, el qual l'any 1901 va encarregar-ne la reforma a l'arquitecte Ignasi Oms. L'exterior és ple d'elements cerámics, relleus de pedra, baranes calades i esgrafiats amb motius florals, tot i que presenta una facana íntegrament de revestiment contínu, amb l'emmarcat de la porta principal de pedra, com també ho es la font ubicada a punt mig del cos sota la galería corredor. Les obertures estas tancades amb persianas de fusta de llibret.
De l'interior cal remarcar el vestíbul amb la gran volta sobre colurnnes i l'escala principal, una banana molt ornamentada amb motius vegetals, la riquesa dels paviments, la fusteria i fins i tot els elements del mobiliari.
L'any 1914, arran de la mort d'Ignasi Oms, l'arquitecte Marcel-lí Coquillat (Elx, 1865 - Busot 1924), que va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, es fa cárrec de les obres.
Ignasi Oms va plantear la reforma de la casa pairal, a la qual també va adossar una nova edificació de planta baixa i dos pisos, amb secció basilical, amb grans finestrals i una torre circular de dues alçades a I'extrem dret de la facana sud, coberta per una cúpula cònica. Marcel-lí Coquillat va assumir-ne les obres per l'ampliació feta els anys 1914-1915, va modificar el projecte original d'Ignasi Oms i va aixecar una planta més a la casa senyorial, va projectar la galería corredor, la casa del masover, la casa del guarda i, darrerament, la capella, peró sempre mantenint, en bona part, l'estil i la funcionalitat marcats per Oms. cercant la voluntat de fondre l'arquitectura amb el paisatge i d'aprofitar la llum natural i la ventilació.
Fa alguns anys és un restaurant (Cal Presseguer t. 938 725 909), en l'actualitat tancat al públic per obres i pràcticament innaccesible per poder-lo fotografià de prop (tinc el compromís de fer-ho, perque és un conjunt que val la pena córrer algun risc).

Masia inclosa en l'itinerari Natura i Modernisme de Manresa

Al bell mig de la natura, a la Catalunya central.

Sobre un altiplá vorejat per un poderós mur de contenció atalussat.

La torre d'aigua del mas Noguera

Font de la Girada, vora al mas.


1 comentari:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...