Casa de Martín. Berga

Ronda Queralt, 13. Berga

Es tracte d'un edifici d'habitatges, amb garatge adjunt, d'estil modemista, dissenyat l'any 1913 per l'arquitede Ignasi Maria Colomer. Presenta moltes similituds amb l'edifici del Teatre, obra del mateix arquitecte. En destaca la torre, que s'enlaira tot aprofitant la cantonada. Cal observar que la decoració de la façana va disminuint  amb l'altura, tot marcant I'estratificació social dels diferente habitatges. Fou propietat i residéncia  del conegut pintor i escriptor berguedá Josep M. de Martín (1920-2005), que rebé el reconeixement de la ciutat amb la Medalla d'Or l'any 2000.

Tribuna de vidre policromada.
En primer terme El Casino, al fons La Casa de Martí, on destaca la torre que s'enlaira tot aprofitant la cantonada.

Casa Barons. Berga

CASA BARONS. BERGA

Carrer Ciutat, 9. Berga

La casa Barons és un interessant edifici modernista projectat l'any 1904 per l'arquitecte Ros Cot. Cal destacar-ne la façana d'obra vista i els balcons de ferro forjat.

Año 1905
La casa Barons, enfront la Casa Tomàs Pujol

Casa Tomàs Pujol. Berga

CASA TOMÀS PUJOL

Carrer Ciutat, 8. Berga

La casa Tomas Pujol, situada al carrer Ciutat número 8, fou construida l'any 1925 per l'arquitecte Emili Porta. La façana, que destaca per la simetría respecte de l'eix central, presenta una clara influencia modernista, sobretot per la construcció amb obra vista i per la decoració amb cerámica de colors a sota dels balcons
Carrer Ciutat, 8, a l'esquerra la Casa Tomàs Pujol, enfront al número 9, la Casa Barons.

El Casino. Berga

Ronda Queralt, s/n. Berga

E1 casino nom amb qué és conegut el teatre que, per iniciativa d'una societat privada, s'inaugurá l'any 1913. Se'n van fer diversos projectes, peró l'obra fou executada per Ignasi Maria Colomer. L'edifici, tot i les múltiples reformes, encara conserva elements modenistes (ferro forjat a les baranes, rajola acolorida, etc.). Des de I'any 1955 fins al 1984 va funcionar com a cinema, i a partir d'aquest moment va convertir-se en teatre municipal.
Rajola acolorida
El casino a l'esquerra, al fons la casa de Martín. obra del mateix arquitecte
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...