El Casino. Berga

Ronda Queralt, s/n. Berga

E1 casino nom amb qué és conegut el teatre que, per iniciativa d'una societat privada, s'inaugurá l'any 1913. Se'n van fer diversos projectes, peró l'obra fou executada per Ignasi Maria Colomer. L'edifici, tot i les múltiples reformes, encara conserva elements modenistes (ferro forjat a les baranes, rajola acolorida, etc.). Des de I'any 1955 fins al 1984 va funcionar com a cinema, i a partir d'aquest moment va convertir-se en teatre municipal.
Rajola acolorida
El casino a l'esquerra, al fons la casa de Martín. obra del mateix arquitecte

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...