Cases Ramos

RUTA MODERNISTA. ELEMENT 88
 Plaça Lesseps, 29, 30 i 31. Barcelona


L'any 1906, l'empresari Ricardo Ramos va fer l'encàrrec a l'arquitecte Jaume Torres i Grau, d'un edifici d'habitatges en un gran solar ubicat a la plaça Lesseps cantonada Ronda General Mitre i carrer Mont-roig, que reuniria tres cases en un sol bloc. És caracteritzen pels colors groc i les formes ornamentals naturalistes.  El pati del darrere, que dòna a la cantonada del carrer de Mont-Roig, podem contemplar un templet poligonal coronat amb una apuntada cúpula de rigoros estil modernista. L'única tribuna existent és treballada amb pedra, i ens  fixarem en les baranes de forja, ja que tenen forma d'abella. Tanmateix, cal destacar els esgrafiats, els vestibuls, on es fa patent l'exuberància ornamental però d'un gust exquisit en els seus sostres d'Escaiola i passamants, en els  ascensors...etc. 

Podriem dir que és l'edifici que integra el barri de Gràcia a la Barcelona de principis de segle XX, o si menys no, el més destacat. Va ser la llar de la família Ramos, fins que amb l'esclat de la guerra incivil espanyola, van anar a viure a Mallorca. El primer pis va ser seu del sindicat anarquista, la CNT i el Moviment falangista espanyol, fins que, posteriorment,  fou  retornat  als seus propietaris. L'edifici va caura en desús a les dècades següents fins al punt que havia plans per enderrocar-ho a principis de la decada dels 70, amb la finalitat de donar pas a la carretera de Circumval-lació del centre de la ciutat. Afortunadament, Antonio Moragues, que era el Degà del Col.legi d'Arquitectes en aquells moments, va prendre la iniciativa pel cas i va demanar que l'edifici fós declarat Monument Nacional, la qual cosa fou determinant per la salvació de la demolició.
En aquesta casa es va filmar la pelicula de Pedro Almodovar, "Todo sobre mi madre". De fet si ampliem una foto de abaix, podem veure, a través del vidres de la tribuna, un cartell publicitari de l'esmentada.

Cós central de l'edifici, que determina una perfecta simetria amb la resta del conjunt.
Una magnifica tribuna treballada amb pedra. Si ampliem la fotografia, observarem un cartell publicitari de la pel.licula "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodovar, que les cases Ramos van gaudir d'un protagonisme pasiu.
Els vestibuls, amb una ornamentacio exuberant i exquisida.
Pati que dona llum a l'escala d'entrada als habitatges del numero 30.
Capcer esglaonat del coronament
 La forma d'abella de la forja de les baranes.
La façana posterior que dona al carrer Mont-roig i que conté el magnific templet o glorieta-mirador.
La glorieta-mirador a la cantonada de Ronda General Mitre amb carrer Mont-roig.
Les Cases Ramos i la nova plaça Lesseps.
Google Maps

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...