Magatzems Jorba. Manresa

Muralla del Carme/carrer Nou. Manresa
Una mostra de l'Art Decò en arquitectura, la tenim en l'edifici comercial, magatzems Jorba,  fundat per Joan Jorba i Rius a Manresa. El projecte fou encarregat a l'arquitecte Arnald Calvet i Peyronill (1874-1956), que ja havia dissenyat la Casa Jorba del Portal de l'Ángel a Barcelona. Ateses les grans proporcions, hom l'hagué de construir en diverses etapes. L'any 1936 fou inaugurat el primer cos d'edifici, corresponent a l'ala del carrer Nou; en 1943 fou enllestit el cos central, i progressivament s'anaren acabant les plantes del darrer cos, situat a la muralla del Carme, fins que restaren enllestides entre els anys 1951-1952, quan dirigía l'empresa el senyor Pere Jorba, que se'n féu carrec en morir el seu pare.
A desgrat d'haver estat construit  en diverses etapes, és un edifici unitari del tot, pero amb algunas diferencies en relació amb el projecte original. De planta triangular, es constituït per dos cossos travats, al xamfrá, per un cos mes alt que es converteix en fáçana principal, alhora que trenca el predomini horitzontal de l'edifici. Les façanes son esquitxades per grans finestres distribuïdes simétricament per totes les plantes.
Els espais buits, introduïts per les finestres, fan ressaltar els altres espais que configuren la construcció. En aquests espais se situen els elements ornamentáil de pedra artificial, amb complements de ferro i vidre, inspirats en l'art déco, els quals converteixen l' edifici en una bona mostra d'aquest estil artístic.
A la planta baixa s'obren unes galeries porticades, on hi havia els aparadors, sempre ben dissenyats i d'un gran atractiu. Bona part de l'edifici fou obrat amb maons, recoberts amb un estucat de color ocre, en contrast amb la planta baixa, aplacada amb marbre de color rogenc. A títol d'anécdota cal esmentar el rellotge, custodiat per áligues, situat a la part superior del cos central, que gairebé tots els manresans havíem consultat, mes d'una vegada, per tal de comprovar l'hora del nostre rellotge.
Un cop tancats els magatzems, romangué un cert temps totalment abandonat. Ara, pero, un cop restaurat, allotja unes oficinas i locals comercials. 
Cal lamentar la desaparició dels antics magatzems Jorba, projectats per Ignasi Oms i Ponsa, els quals, aixecats al costat dels nous, constituïen un conjunt arquitectónic molt interessant.


L'edifici, en ple centre de Manresa, icona, junt amb la Seu, de la ciutat.
Les àligas i el rellotge, on si recolçan dues figures, la femenina amb una òliba i la masculina amb un gall, simbologia de  la nit i el dia.
Cos central més alt, que obra les dues ales a diferents carrers.
Elements decoratius pur estil Art Decó.
Fanals a la facana
Part posterior de l'edifici.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...